Hiểu về các cấp độ và giai đoạn giúp bạn biết mình đã trải nghiệm những gì và sẽ đi đến đâu!
Lộ trình 5 bước để tạo ra một kế hoạch kinh doanh mang lại thu nhập cao ngay cả khi bạn mới bắt đầu làm freelancer.
Thời điểm bạn biết mình sẵn sàng là khi...
Bạn chỉ đang tưởng là mình bị bí thôi :)
Muốn biết vì sao, hãy bắt đầu với câu hỏi tại sao bạn lại bắt đầu!
Người Trung Quốc có một câu nói là “Rất khó để tìm được con mèo đen trong căn phòng tối".
400 triệu tiền viết chấp bút trong 15 tháng không hề là con số viển vông!
Đây là những gì mình ước mình biết vào 3-4 năm trước.
See all