Hãy phân loại điểm mạnh và cách thức cải thiện việc viết dựa trên điểm mạnh đó của bạn nhé!